//Še najmanj 100 mio € nepovratnih sredstev do konca leta 2017!

Še najmanj 100 mio € nepovratnih sredstev do konca leta 2017!

Slovenske podjetnike čaka še najmanj 100 milijonov € nepovratnih sredstev, ki bodo razpisana do konca leta 2017.

APRIL

INVESTICIJE na območju občine Maribor:

 • višina sofinanciranja od 35 % do 45 %,
 • za nakup strojev, opreme, nematerialnih naložb, zgradb in zemljišč.

Integralni produkti v TURIZMU:

 • do 70 % sofinanciranja,
 • za marketinške aktivnosti.

Investicije in razvoj v LESARSTVU:

 • višina sofinanciranja do 500.000 €,
 • za opremo, neopredmetena sredstva, zunanje izvajalce.

MAJ

KMETIJSKI proizvodi:

 • do 30 % oz. 35 % sofinanciranja,
 • za naložbe v predelavo, trženje, razvoj proizvodov.

JUNIJ

SME 2. faza:

 • višina sofinanciranja do 1.600.000 €,
 • za stroške osebja, raziskav in svetovalnih storitev.

Iniciativa EUREKA:

 • višina sofinanciranja 40 % oz. 50 %,
 • za slovenski del mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov.

RRI – 2. sklop

 • sofinanciranje do 500.000 €,
 • za inovativne, raziskovalno-razvojne projektov novih ali izboljšanih proizvodov.

EUROSTARS:

 • višina sofinanciranja od 40 % do 50 %,
 • Za stroške osebja, potovanj, materiala, svetovanja in pogodbenih raziskav.

SEPTEMBER

ZAGON PODJETIJ v problemskih območjih

 • sofinanciranje do 40.000 €,
 • za stroške materialnih in nematerialnih investicij, financiranje obratnih sredstev, itd.

DECEMBER

PILOTNI/DEMONSTRACIJSKI projekt – 2. faza

 • sofinanciranje do 2,5 mio €,
 • za stroške RR osebja, (amortizacije) raziskovalne opreme, pogodbenih raziskav, znanja in patentov, itd.

Podrobneje preverite napovedana področja sofinanciranja tukaj

Niste še prijavljeni na naš newsletter? Prijave tukaj.

Ne zamudite svoje priložnosti – pišite nam na info@tiko-pro.si ali pokličite na 05 90 12 669 in pričnite s pripravo dokumentacije že danes!

Katja Ajdnik,

Tiko Pro d.o.o.

Spodbudna gospodarska rast

V tokratnem mesečnem pismu Slovenske gospodarske diploamcije po svetu,  Bernard Šrajner, ekonomski svetovalec na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Zagrebu, v pismu iz Hrvaške, predstavljam nekatere značilnosti hrvaškega gospodarstva, gospodarskega sodelovanja med Republiko Slovenijo in [...]

Orbico, obiteljska tvrtka

Prema godišnjem globalnom istraživanju Deloittea u vezi s obiteljskim tvrtkama, u kojem je sudjelovalo više od 2550 direktora obiteljskih tvrtki iz 30 zemalja, čak je tri četvrtine ispitanika izrazilo optimističan stav kada su u [...]

Predbožićno druženje

Uoči božićnih i novogodišnjih blagdana veleposlanica nas je pozvala na druženje u Zagreb Eye. Imali smo priliku uživati u slovenskim delicijama kao što su;  Pjenušci Istenič, fermentiran čaj Kombucha,  bučino ulje Oljarne Kocbek, koja [...]

Novosti iz sveta nepovratnih sredstev

Novosti iz sveta nepovratnih sredstev Aktualni razpisi: 1 milijon € za 10 inovativnih mladih podjetij! Slovenski podjetniški sklad razpisuje semenski kapital za hitro rast tehnološko zahtevnejših podjetij. Več tukaj. Do 80 % kritja upravičenih stroškov s kreditom P1!Ker za investicije [...]

2018-08-22T07:51:04+00:00