Gospodarska delegacija  SLO CRO  Poslovnega kluba na poslovnem zajtrku  v Ljubljani  25. 10. 2018 – Hotel Slon Ljubljana

Gostja in predavateljica  državna tajnica v kabinetu predsednika Vlade  Republike Slovenije  in bivša ministrica za delo, družino,  socijalne zadeve in enake možnost v Republiki Sloveniji dr. Anja Kopač Mrak.

Tema: Kako razumeti izzive na trgu delovne sile

Tokratni dogodek je zbral čez 40 gospodarstvenikov in visokih gostov iz Slovenije in Hrvaške.  Poleg dr. Anje Kopač Mrak so  se  dogodka udeležili tudi opolnomočena ministrica na veleposlaništvu Republike  Hrvaške v Ljubljani ga. Božena Leš ter opolnomočeni minister mag. Jakob Štunf z ministrstva  za zunanje zadeve Republike Slovenije. Tradicionalno so se dogodku pridružili častni konzul Republike Slovenije na   v Splitu Branko Roglić, ki je tudi predsednik Orbico grupacije in  pa  Božo Dimnik častni konzul Republike Hrvaške  v Kopru.

Glede na to, da je bil poslovni zajtrk SLO CRO Poslovnega kluba v Ljubljani letos prvič, smo izkoristili priložnosti ter vzpostavili  kontakte tudi  z gospodarsko zbornico Slovenije, Združenjem  delodajalcev ter Zavodom za zaposlovanje Slovenije, katerih predstavniki so bili navzoči na predavanju, kasneje pa so vzpostavili kontakte.

Iz Hrvaške je prispela gospodarska delegacija, ki so jo predstavljali – Regeneracija d. o. o. , Kraš d. d. , Aquafil CRO, Kras mesna industrija,  Orbico, Poliklinika IMED, Chromos boje  i lakovi  in HEP Energija.

Poslovni zajtrk se je začel z nagovorom predsednika SLO CRO Poslovnega kluba dr. Saše Muminovića, ki je v  svojem nagovoru povezal koncept dolgotrajnosti (la longue duree) zgodovinarja Fernanda Brodela – torej  počasnega ritma, po katerem se  dogajajo  spremembe v  družbi, demografiji, gospodarstvu, običajih, kulturi in psihologiji množice v povezavi  s spremembami na trgu deloven sile.

“Gospodarstveniki so pogosto ujeti v novo stanje družbe, v  spremembe ali najave le teh. Medtem pa    družboslovci, še posebej sociologi,   pri svojem delu iščejo in tudi najdejo odgovore na prenekatero vprašanje z navedenega področja” je dejal Muminović.

Glavna gostja in predavateljica na dogodku  dr.  Anja Kopač Mrak, odlično pozna problematiko, ki smo ji posvetili pozornost.  Kopač Mrakova je tudi docentka  za področje sociologije in predavateljica na Fakulteti za družbene vede. Je avtorica številnih znanstvenih objav s področja socialne politike in politike zaposlovanja med  drugim tudi avtorica knjige z naslovom “Aktivacija – obrat v socialni politiki”:

Dr. Anja Kopač Mrak je predavanje začela s  pojmom inkluzivne rasti, kot vizijo prihodnosti na trgu delovne sile s  poudarkom na problematiki mladih in starih na trgu delvne sile, prekarnsoti ter dohodkovne neenakosti.

Predpogoj za socijalno državo  je tudi v prihodnje,  stopnja delovne aktivnosti.  Evropski cilj  do leta 2020 je za populacijo 20-64 je 75%  zaposlenih. Po pregledu in interpretaciji aktualnih podatkov o stopnji delovne aktivnosti, so predstavljene tudi demografske projekcje ter  delovna aktivnsto starejše populacije , katere povečanje  predsatvlja velik izziv jutrišnjega dne.

Predavateljica se je  proti koncu  svoje prezentacije dotaknila tudi  koncepta  dostojnega dela, ki je pogoj za  kakovostna in produktivna delovna mesta ter jih povezala s konceptom minimalne plače in dohodkovne neenakosti.  Dodatno se je  dotaknila  tudi načrtov davčne refome in njene učinke na obdavčitve dela v Sloveniji.

Dr. Anja Kopač Mrak je predstavitev zaključila  z opozorilom, da  morajo biti spremembe celovite in družbeno sprejemljive ter izrazila potrebo po čim večji stopnjo konsenza kot del poti k drugačni viziji.

Po uradnem delu dogodka so  gostje predavateljici  naslovili kar nekaj vprašanj, kasneje pa so se  ob zajtrku  med seboj družili in spoznavali ter  izmenjavali kontakte.

By |2019-01-28T14:17:02+00:00December 7th, 2018|Aktualno|0 Comments