Crowe Croatia  podsjeća na porezne promjene koje su došle sa 2019 

NOVA STOPA ZATEZNE KAMATE

Objavljena je nova stopa zatezne kamate koju za nepravovremena plaćanja zaračunava Porezna uprava, za period od 1.1. do 30.6.2019. godine te ona iznosi 6,54% godišnje.

PREDAJA KNJIGE UR-A

Podsjećamo da su od 1.2.2019. godine, porezni obveznici u sustavu PDV-a, uz mjesečnu PDV prijavu dužni podnositi i knjigu primljenih (ulaznih) računa (tzv. knjiga U-RA). Obrazac se može podnositi elektronički, prema uputama za popunjavanje ePorezna – Obrazac U_RA, koje je objavila Porezna uprava (LINK).

ZABRANA TZV. REVERSE CHARGE

Strani porezni obveznici koji imaju hrvatski PDV ID broj, više ne primjenjuju prijenos porezne obveze na lokalne isporuke prema lokalnim primateljima/poreznim obveznicima, već moraju obračunati hrvatski PDV.

AUTOBUSNI PRIJEVOZNICI

Od 1.1.2019. godine inozemni autobusni prijevoznici obvezni su podnositi za mjesece u kojima će obavljati prijevoz kroz Republiku Hrvatsku Prijavu usluga međunarodnog cestovnog prijevoza putnika (tzv. obrazac MCP) u kojem iskazuju podatke o datumu prijevoza u Republici Hrvatskoj, registarskoj oznaci i relaciji provoza kroz Republiku Hrvatsku. Osim potvrde o OIB-u odnosno rješenja o hrvatskom PDV ID broju, prilikom prijevoza putnika na području Republike Hrvatske u vozilu se mora nalaziti i  podneseni Obrazac MCP.

NOVI IZNOSI PAUŠALNOG POREZA NA NAJAM

Do 31. siječnja jedinice lokalne samouprave morale su donijeti odluku o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, a koji ne može biti manji od 150,00 kuna niti veći od 1.500,00 kuna. Ako takva odluka nije donesena u propisanom roku, visina paušalnog poreza iznosi 750,00 kuna.

NOVI JOPPD OBRAZAC

Porezna uprava je objavila novu, proširenu verziju JOPPD obrasca koja uključuje nove šifre (LINK).

ROK ZA PRIJAVU POREZA NA DOHODAK

Podsjećamo, rok za predaju godišnje prijave poreza na dohodak, odnosno ZPP-DOH i INO-DOH obrasca, istječe 28.2.2019. godine.

Posjetite Crowe Croatia na ovoj poveznici: LINK

By |2019-02-15T10:46:53+00:00February 15th, 2019|Novosti|0 Comments