“Gradimo evropsko Blockchain infrastrukturo”  

23.aprila 2019, s pričetkom ob 10. uri v Noordung centru – Vitanje

Forum bo potekal v organizaciji Noordung Huba in Tolar HashNeta, v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Noordung centrom in partnerskimi organizacijami. Udeležba na forumu je brezplačna.
Zaradi lažje organizacije in omejitve števila udeležencev  svojo udeležbo potrdite najkasneje do 22. aprila 2019 na e-mail: blockchain@noordunghub.eu

Noordung forum: Building European Blockchain Infrastructure

We invite you to Noordung Forum: Building European Blockchain Infrastructure, which will be held on 23th of April at 10.a.m. in Noordung center, Na vasi 18, 3205 Vitanje, Slovenia. Event is organized by Noordung Hub, Tolar HashNet and Dravinja Bussines Club in cooperation with Ministry of economic development and technology of the Republic of Slovenia, Center Noordung and partner organizations.

Through the European Blockchain Partnership the European Union has begun to consider Member State cooperation towards the goal of a European Blockchain Services Infrastructure to support cross-border digital public services in interoperable manner.

European Blockchain services infrastructure is one of the four actions; the others are Diplomas on Blockchain, VAT on Blockchain, Self Sovereign Identity and the platform, developed by European Court of Auditors for tracing the evidences on Blockchain.

At Noordung forum we would like to encourage the dialogue and cooperation in creation of the future European Blockchain Infrastructure between representatives of the ecosystem of business sector of EU Member States, companies, supporting environment and the governments.
Forum objectives:

• Provide a mutual learning space where policymakers can interact with their peers and other relevant stakeholders on the potential development of European Blockchain Infrastructure

• Promote global multi-stakeholder partnerships to contribute to advancing the application of blockchain / distributed ledger technology for the implementation of future EU Blockchain Infrastructure

• Showcase how innovative start-ups and entrepreneurs are already developing solutions of blockchain infrastructure for public and private use,

Participation at Forum is free of charge. Number of participants is limited, please confirm your participation until 21st of April 2019 via e-mail: blockchain@noordunghub.eu. Welcome !

Gradimo evropsko blockchain infrastrukturo

Forum bo potekal v organizaciji Noordung Huba in Tolar HashNeta, v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Noordung centrom in partnerskimi organizacijami. Evropska komisija je v okviru Evropskega Blockchain partnerstva pričela spodbujati sodelovanje med državami članicami pri oblikovanju evropske infrastrukture za storitve na tehnologiji blockchain oz. t.i. tehnologiji veriženja blokov (v nadaljevanju: blockchain).

S tem želi omogočiti podporo izvajanju čezmejnih javnih digitalnih storitev in hkrati zagotoviti interoperabilnost pri njihovem izvajanju. Razvoj evropske infrastrukture za izvajanje storitev na blockchainu je eden od pilotnih projektov, ki jih je evropska komisija identificirala kot ključne projekte na področju blockchain tehnologije. Ostali projekti so še: diplome na blockchainu, digitalna identiteta na blockchainu in sledljivi zapisi za evidence plačila DDV na blockchainu. Pomemben pa je tudi pilotni projekt, ki ga razvija Evropsko računsko sodišče, in bo omogočil zagotavljanje sledljivosti izdanih računov za evidence javnih proračunskih izdatkov na blockchainu. Z Noordung forumom želimo spodbuditi dialog in sodelovanje pri oblikovanju prihodnje evropske blockchain infrastrukture med predstavniki ekosistema, to je med podjetji iz držav članic EU, podpornega okolja in vlad držav članic.

Cilji foruma:

• Omogočiti ustrezno okolje za medsebojno učenje, kjer lahko oblikovalci politik iz različnih držav izmenjajo znanje, izkušnje in rešitve na blockchainu ter v komunikaciji z ostalimi deležniki razpravljajo o možnostih razvoja evropske infrastrukture storitev temelječih na blockchainu.

• Pospešiti oblikovanje globalnih partnerstev z večjim številom deležnikov za pospešitev uporabe blockchaina, t.j. tehnologije distribuiranih zapisov, pri prihodnjem izvajanju storitev na evropski blockchain infrastrukturi.

• Predstaviti rešitve inovativnih start-up podjetij in ostalih podjetij, ki jih razvijajo za izvajanje storitev z uporabo blockchain infrastrukture za javne in zasebne namene.

Udeležba na forumu je brezplačna. Zaradi lažje organizacije in omejitve števila udeležencev vas vljudno prosimo, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do 22. aprila 2019 na e-mail: blockchain@noordunghub.eu.

Lepo vabljeni.

By |2019-04-18T14:14:33+00:00April 18th, 2019|Novosti|0 Comments