SID – Slovenska izvozna in razvojna banka je s francosko družbo Coface podpisala zavezujočo  pogodbo o prodaji 100-odstotnega deleža SID – Prve kreditne zavarovalnice. Podpisana  pogodba je predmet nujne pridobitve običajnih regulatornih odobritev, za katere se  pričakuje, da bodo izdane v prihodnjih mesecih.

Družba Coface Prvi kreditni zavarovalnici (v nadaljevanju SID – PKZ) ponuja dobre možnosti
nadaljnje rasti, razvoja in širitve poslovanja, tako geografsko kot produktno. Izkazala je
interes po nadaljevanju in razvoju zavarovalniških produktov, konkurenčnih pogojev
zavarovanja in visoki ravni storitev za stranke SID – PKZ, ohranitvi družbe in blagovne
znamke PKZ (Prva kreditna zavarovalnica), nadaljnjega zagotavljanja zavarovalnega kritja
večine nemarketabilnih tveganj s pomočjo SID banke, nadaljnjega digitalnega razvoja
zavarovanj in izboljševanja kakovosti storitev za sedanje in bodoče stranke SID – PKZ. Družba
Coface poleg nadaljnjega razvoja s prevzemom in širitvijo v regijo Adriatik zagotavlja, da bo
SID – PKZ lahko postala poglavitna točka njihovega delovanja v JVE oziroma regiji Adriatik.

To pomeni, da ohranjamo enako kakovost storitve našim strankam, tako pri politiki
sprejemanja tveganj kot pri fleksibilnosti in odzivnosti storitev ter pri politiki pozavarovanja.
Zaposleni SID – PKZ bomo z vso odgovornostjo še naprej ohranjali osebni stik z našimi
strankami.

Novi strateški partner bo SID – PKZ lahko zagotovil konkurenčnejše možnosti razvoja in zlasti
nadaljnjo širitev poslovanja za domače in predvsem tuje družbe, prisotne v Sloveniji. Tako bo
SID – PKZ pod okriljem novega lastnika slovenskim podjetjem zagotavljala nove, dodatne,
bolj konkurenčne in mednarodno primerljive storitve in pogoje, vključno z mednarodno mrežo.

Na ta način bo SID – PKZ s svojimi storitvami še učinkoviteje podpirala slovenski
izvoz in trajnostni gospodarski razvoj Slovenije.

Člani uprave SID – PKZ 

Sergej Simoniti, predsednik uprave, SID-PKZ
»Po pridobitvi vseh potrebnih regulatornih dovoljenj, bo SID – PKZ postala del ene izmed
največjih kreditnih zavarovalnih skupin na svetu. To nam bo omogočilo, da bomo lahko
svojim zavarovancem ponudili še bolj kakovostne storitve, hkrati pa si bomo prizadevali, da
bomo pomemben dejavnik razvoja družbe Coface v regiji Adriatik.«

Declan Daly, izvršni direktor regije Centralna Evropa, Coface:
“Priključitev PKZ skupini Coface bo okrepila našo pozicijo v Centralni Evropi in izboljšala
storitve, ki jih nudimo našim strankam v tej regiji. PKZ ima trden tržni delež in računamo na
prispevek ekipe PKZ, ki se bo pridružila naši regionalni platformi za nadaljnji razvoj.”

Xavier Durand, glavni izvršni direktor, Coface:
“Priključitev PKZ je popolnoma skladna s strategijo družbe Coface, ki krepi svojo prisotnost v
strateški in rastoči regiji. Ta sporazum dokazuje sposobnost skupine Coface, da raste
selektivno in učinkovito alocira kapital v skladu s cilji strateškega načrta Fit to Win. ”

By |2019-05-06T10:22:24+00:00May 6th, 2019|Novosti|0 Comments