V torek, 10. 9. 2019, se je v Celju, na 52. Mednarodnem obrtnem sejmu odvijal Mednarodni gospodarski forum Slovenije, Srbije, Hrvaške in Črne gore, v organizaciji Obrtne območne zbornice Krško in SLO CRO Poslovnega kluba.

Uvodoma so navzoče pozdravili predsednik OZ Krško Dušan Arh in OZ Slovenije Branko Meh, Veleposlanik Republike Hrvaške v Ljubljani mag. Boris Grigić, podpredsednik Privredne komore Črne Gore Ivan Saveljić. V imenu ministra za gospodarstvo Republike Slovenije je navzoče pozdravil Franc Vesel iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vsi govorniki so se strinjali, da je skupno gospodarsko sodelovanje izjemnega pomena za razvoj celotne regije in da so tovrstni forumi dobra priložnost za pogovore in izmenjavo dobrih praks.

 Bojan Ivanc iz Gospodarske zbornice republike Slovenije je predstavil analizo gospodarskega stanja Slovenije, Hrvaške, Srbije in Črne gore, makroekonomske podatke in gospodarsko-statusne možnosti poslovanja v teh državah s poudarkom na predstavitvi države partnerice sejma Črne gore.

Željko Baltić iz Privredne komore Črne gore je predstavil gospodarstvo Črne gore, gospodarske kazalce in mednarodno sodelovanje. Vpliv digitalizacije na poslovanje MSP-jev in priložnosti le-te s predstavitvijo primera dobre prakse »E commerce« hrvaške platforme za podporo pri prodaji izdelkov in storitev MSP-jev predstavil Krunoslav Knežević iz Hrvatske obrtnićke komore.

Sledila je okrogla miza, na kateri so sodelovali Ivana Kolar direktorica podjetja Julius Rose, ki letos tretje leto organizira mednarodno konferenco Turizem 365, Matjaž Belca projektni menedžer pri podjetju Riko d. o. o., Goran Berić direktor Mesne industrije KRAS na Hrvaškem in podpredsednik SLO CRO Poslovnega kluba, Mirza Šabić obrtnik in predsednik Obrtnićke komore Zagreb in Miro Sevšek direktor podjetja Kimmy oblačila za delo.

Gostje so govorili o internacionalizaciji poslovanja, investicijah v slovenska in tuja podjetja in razlogih za slednje ter o pomanjkanju kvalificirane delavne sile.

Goran Berić je dejal, da so podjetja v primeru investicij oprezna, saj je za vlaganje izjemno pomembna ugodna gospodarska klima in pravna zaščita. Prav s slabo pravno zaščito se je soočil Kras v primeru afere Agrokor, ko ni dobil plačane dostavljene robe in s tem zabeležil veliko izgubo. V primeru investicij v Sloveniji je Berič dejal, da je članom poslovnega kluba zaradi bližine, poznavanje trga in že v naprej znanih ovir, lažje vstopiti na trg sosednje države, torej Hrvaške in obratno v Slovenijo, kot na drug kontinent ali katero drugo Evropsko državo.

Izmenjava informacij in izkušenj , ki si jih člani izmenjavajo v SLO CRO Poslovnem klubu je izjemnega pomena za odločitev nekega podjetja o investiciji.

Matjaž Belca iz podjetja Riko, ki je največje inženiring podjetje v Sloveniji, več kot 50% prometa pa ustvarijo v tujini. Pokrivajo sektor logistike, sektor energetika – in sektor okolje za izgradnje čistilnih naprav in deponije, katerega Belca tudi vodi.

Dejal je, da so v različnih državah različni izzivi, predvsem je nujno poznavanje jezika in zakonodaje, srečujejo pa se tudi z valutnimi tveganji, ki so večja na ruskem trgu.

Dodal je, da je trenutno na vseh trgih izjemno pomakanje kvalitetnega izobraženega kadra z ustreznimi licencami in na tem področju vidi največji izziv v prihodnosti.

Kar se tiče finančne nedisciplino je Belca dejal, da se njihovo podjetje v večmilijonskih projektih zavarujejo z bančnimi zavarovanji sledi pa tudi bonitetnim ocenam morebitnih partnerjev v projektih. Pomembno pa se mu zdi, da pri izbiri projektnih partnerjev ni pomembna samo ponudba najnižje cene, pač pa ekonomsko najugodnejša ponudba, kar pomeni, da ima znanje, ki ga partner prinese v projekt – dodano vednost, ki se točkuje.

Da je sodelovanje pomembno tudi na področju turistične ponudbe je povedal tudi Ivana Kolar. Sama ima izkušnje iz mednarodnega sodelovanja na področju termalnega turizma – Terme Olimia (SLO) in Terme Tuhelj (CRO) , ki je razvila med gosti izjemno dobro sprejeto ponudbo »en dopust dve državi«. Primeru botruje sicer dejstvo, da so Terme Olimia lastniki TErm Tuhelj, vendar je Kolarjeva dejala, da je sodelovala v projektih, kjer so raziskali možnosti čezmejnega sodelovanja in teh je res veliko. Slovenija in Hrvaška sta namreč majhni državi in po mnenju Kolarjeve turist, ki pride v našo regijo raziskuje turistično ponudbo v okolici, meje me državami pa zanj niso nobena ovira, prej vzpodbuda za različna doživetja.

Mirza Šabić je govoril o skupni spletni platformi, ki so jo v Obrtniški komori Zagreb razvili za predstavitev in prodajo izdelkov obrtnikov in podjetnikov v širšem hrvaškem prostoru. Na ta način so tudi obrtnikom in podjetnikom ponudili možnost za večjo prepoznavnost in medsebojno povezovanje ter izmenjavo produktov ali storitev.

Obenem je opozoril na pomanjkanje obrtniških znanja in šol, ki jih poučujejo, saj je na tem področju vse večje povpraševanje medtem ko je tudi zaradi odhoda v tujino vse manj kvalificiranih obrtnikov.

Prav vsi govorniki so se strinjali, da so bili različni poklici v zadnjih desetletjih razvrednoteni in da bi jim bilo potrebno vrniti digniteto. Delodajalci so se zadnji dve leti začeli zavedati, da je nastal problem pri iskanju kakovostnih kadrov v večini gospodarskih panog. Kvaliteta končnega produkta in višina ocene izkušnje zavisi od človeka, ki sodeluje pri ustvarjanju te. Njegovo znanje, ki ga prinese v proces razvoja projekta ali izdelavo produkta ter posledično v podjetje je ključno. To niti niti več novica – to je mantra, ki jo ponavlja večina svetovalcev za izboljšanje delovne klime, produktivnosti in motivacije zaposlenih v podjetju.

Iz povedanega lahko torej sklepamo, da je iskanje kvalificiranega kadra v različnih državah postalo enako pomembno področje obravnave, kot so investicijska tveganja in ustrezna pravna zaščita. Rešitev nastale situacije ni enostavna, predvsem zato, ker gre za proces vzgoje kadra – izobraževanje. In gre za proces osvajanja pravičnega vrednotenja fizičnega in intelektualnega dela – torej plač. Izhodišče za temo, kakšne druge okrogle mize .

Mednarodni gospodarski forum je moderirala in vodila Janja Starc, direktorica Obrtne zbornice Krško.

Zapisala: Vesna Vukšinič Zmaić

By |2019-09-11T13:16:11+00:00September 11th, 2019|Aktualno|0 Comments