Veliki broj poduzetnika se pita postoji li granica prilikom stjecanja subvencija u obliku bespovratnih sredstava. Svaki natječaj ima definiranu gornju granicu subvencije za projekt (ne za poduzeće) te je ista napisana u natječajnoj dokumentaciji. Gornja granica pridobivanja potpore za poduzeće nije konkretizirana osim kad se ona odnosi na „de minimis“ pravilo.

Što je „de minimis“?

De minimis potpora je instrument na razini države koji EU članicama omogućuje dodjeljivanje manjih iznosa potpore iz javnih sredstava, a da ih pritom nisu dužni prikazati tj. opravdavati Europskoj komisiji.

Koliko subvencije može poduzeće dobiti?

Ukupni iznos de minimis potpore koja se dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije preći granicu od 200.000,00 eura u razdoblju od 3 poslovne godine. Ukoliko se radi o poduzetnicima koji rade u cestovnom prijevozu gornja granica iznosi 100.000,00 eura.

Pravilo vrijedi bez obzira na veličinu poduzeća. Međutim, u obzir se uzimaju i pridobivene potpore svih povezanih tj. partnerskih poduzeća koje se zbrajaju čime se utvrđuje konačan iznos stečenih de minimis potpora.

Kako možemo provjeriti visinu stečenih de minimis potpora?

Pratimo stečena sredstva u tekućoj godini te u prethodne dvije godine. Dakle, zbrajamo pridobivena de minimis sredstva u 2019.g., 2018.g. i 2017.g. Kad dođemo do definiranog maksimuma ne možemo aplicirati na natječaje sve dok ne stupimo u novu godinu, u ovom slučaju, 2020.

Gdje se u praksi može provjeriti stanje stečene de minimis potpore?

Za poduzeće je vrlo važno da samo prati stečene subvencije, a odgovornost je prvenstveno na poslovodstvu i računovodstvu.

Tko prati podatke poduzeća o dodijeljenim subvencijama?

Provedbena tijela koja sudjeluju na natječajima imaju uvid u dodijeljena sredstva. Sukladno tome, moguće su promjene u visini zatraženih i odobrenih sredstava.

Kako provjeriti koliko potpore smo dobili na određenom natječaju?

Svako sufinanciranje koje se definira kao de minimis potpora je napisano u natječaju, a sami je potom definirate u projektnoj prijavi sukladno napisanim pravilima. Dakle, visina dodijeljenih de minimis sredstava je ovisna od zatraženog i kasnije odobrenog iznosa. Datum i visina dodijeljene pomoći zapisana je u Odluci o financiranju i Ugovoru o financiranju.

Ana Kovačič, voditeljica prodaje i marketinga Tiko Pro d.o.o. u Sloveniji

By |2019-11-27T14:09:11+00:00November 27th, 2019|Novosti|0 Comments