Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) je dana 10. prosinca 2019. potpisala Sporazum o osiguranju portfelja kredita za obrtna sredstva za izvoznike s poslovnim bankama: Banka Kovanica d.d., Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hrvatska poštanska banka d.d. i Podravska banka d.d.

Program osiguranja portfelja kredita za obrtna sredstva za izvoznike provodit će se u suradnji s navedenim poslovnim bankama kao osiguranicima kako bi se malim i srednjim poduzetnicima olakšao pristup financiranju obrtnih sredstava. Ukupna vrijednost potpisanih sporazuma iznosi 77 milijuna kuna, a očekuje se da će se provedbi ovog programa uskoro pridružiti i druge banke.

Banke će, prema unaprijed dogovorenim uvjetima prihvatljivosti i troškovima osiguranja, samostalno odlučivati o kreditima koje će uključiti u portfelj kredita koji HBOR osigurava uz 80%-tno pokriće glavnice i redovne kamate što znači da HBOR preuzima veliki dio rizika otplate kredita. Ovaj program omogućit će brže, jednostavnije i sigurnije odobrenje kredita bez dodatnog administriranja za svaki pojedini kredit.

U osigurani portfelj po ovom programu mogu biti uključeni krediti odobreni poduzetnicima koji imaju manje od 250 zaposlenih, koji su u zadnjoj poslovnoj godini ostvarili godišnji poslovni prihod do najviše 50 milijuna kuna te kojima je odobren kredit do iznosa od milijun kuna.

„Do sada smo omogućavali osiguranje pojedinačnih kredita za pripremu izvoza i tako osigurali kredite u iznosu većem od 2,2 milijarde kuna. No, osigurani krediti bili su uglavnom za velika poduzeća dok je novi program namijenjen manjim izvoznicima, odnosno onima koji u svom izvozu rastu ili žele rasti. Novi program nastavak je naših nastojanja da, preuzimanjem rizika neplaćanja, potaknemo poduzetnike na izvoz i izlazak na inozemna tržišta. Time se HBOR svrstao u red malobrojnih izvozno-kreditnih agencija u svijetu koje razvijaju posebne proizvode namijenjene manjim poduzećima, a sada i u obliku portfeljnih polica osiguranja“, izjavila je ovom prilikom Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a.

HBOR programe osiguranja izvoza obavlja u ime i za račun Republike Hrvatske te je putem polica osiguranja podržao više od 9 tisuća projekata, odnosno osigurano izvozni promet veći od 28 milijardi kuna. Osim izvoznih potraživanja, HBOR-ovo društvo kćer – Hrvatsko kreditno osiguranje, specijalizirano je za osiguranje kratkoročnih potraživanja vezanih za prodaju roba i usluga u inozemstvu, ali i u Hrvatskoj. Poduzetnici sve više prepoznaju prednosti korištenja ovih usluga kako bi osigurali svoja potraživanja i zaštitili likvidnost.

Vir:

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
tel: 0800 8007
www.hbor.hr

By |2019-12-24T06:52:06+00:00December 24th, 2019|Novosti|0 Comments