Sklep o prepovedi zapuščanja kraja stalnega bivališča in stalnega prebivališča v Republiki Hrvaški

Prispeli so napovedani sklepi o prepovedi zapuščanja kraja bivališča:

Odločba določa:

Glede na to, da je na nekaterih območjih znatno povečano tveganje za prenos bolezni COVID-19 in da se zmanjša možnost nadaljnjega širjenja bolezni, je prepovedano zapustiti kraj stalnega bivališča in stalno prebivališče.

Prepoved ne velja za:

    • promet in gibanje, pomembno za oskrbo navedenih območij

    • vsakodnevne migracije zaposlenih v službe, pomembne za:

zdravstveno in veterinarsko oskrbo, dobavo zdravil in sanitetnega materiala, vzdrževanje komunalnih storitev, oskrbo z vodo in kanalizacijo, oskrbo s plinom in električno energijo, varnostne storitve

    • javno obveščanje

    • prebivalcev, ki potrebujejo nujno medicinsko oskrbo

 • življenjsko pomembne, družinske razloge, na primer oskrba otrok ali starejših ali nakup

hrane in potrebščin

    • pot na delo in z dela, če je delo potrebno in ga ni mogoče opraviti doma

    • nujne in operativne službe, ki sodelujejo pri preprečevanju širjenja COVID-19

Pri vstopu in izstopu iz kraja stalnega prebivališča in stalnega prebivališča je treba upoštevati naslednje ukrepe:

    • socialna distanca

    • brez zadrževanja na javnih površinah

    • Imeti veljavno prepustnico

Prepustnico za vstop in izstop iz kraja stalnega prebivališča bodo zaposlenim dali delodajalci, zdravstveno ogroženim – njihovi osebni zdravniki, ostalim upravičenim pa najbližji štab civilne zaščite.

Uradni dokument:

Odluka o zabrani napuštanja prebivališta…-1

By |2020-04-02T07:09:15+00:00March 23rd, 2020|Novosti|0 Comments