Na uradni strani Vlade Republike Slovenije kjer so objavljeni podatki o  relevantnih ukrepih  povezanih z  zajezitvijo širitve Covid-19 je objavljena sledeče:

Spremenjeni ukrepi ob vstopu v Republiko Slovenijo

Ob vstopu v Slovenijo je od sobote, 11. aprila 2020, odrejena sedemdnevna karantena*.

Na zadnji dan karantene je obvezno testiranje na okužbo z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19). Če oseba zavrne odvzem brisa ali brisa ni mogoče odvzeti, se karantena podaljša za sedem dni. Karantena se podaljša tudi, če rezultati niso na voljo na dan odvzema brisa, vendar le do dneva prejema rezultata testa oziroma ne dlje kot za 14 dni od dneva odreditve karantene. Brisi se odvzamejo v eni od vstopnih točk (vstopnih ambulant za COVID-19). Če je test negativen, se karantena zaključi, če pa je pozitiven, se osebo obravnava v skladu s strokovnimi smernicami za obravnavo oseb, okuženih s SARS-CoV-2 (COVID-19).

*izjeme: čezmejni dnevni delovni migrantičezmejni tedenski migranti na meji z Republiko Avstrijo, osebe, ki se udeležijo pogreba bližnjega sorodnika v sosednji državi, osebe, ki izvajajo prevoza blaga ter za tovorni promet v tranzitutranzitni potnikiosebe z diplomatskim potnim listomosebe, ki zagotavljajo nujne storitvepripadniki služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in osebe, ki izvajajo humanitarne prevozedvolastniki ali najemniki zemljišč, ki so državljani Republike Slovenije, Republike Avstrije, Italijanske republike in Madžarske

OBJAVA V  URADNEM LISTU

Neodvisna in nevladna spletna stran, kjer lahko spremljate prisotnost virusa Covid – 19  v Sloveniji: COVID-19 Sledilnik

Na službenoj stranici  Vlade Republike Slovenije gdje možete pratiti teme o Covid-19  objavljeno je,

Od subote  11. travnja 2020. nakon ulaska u Sloveniju, određena  je sedmodnevna karantena*.

Posljednjeg dana karantene obvezno je testiranje na virus SARS-CoV-2 (COVID-19). Ako osoba odbije uzimanje brisa ili se bris ne može oduzeti, karantena se produžuje za sedam dana. Karantena se produljuje i ako rezultati nisu dostupni na dan uzimanja brisa, ali samo do datuma primitka rezultata ispitivanja ali ne duže od 14 dana od  početka karantene. Brise se uzimaju na jednom od ulaznih mjesta (ambulanta COVID-19). Ako je test negativan, karantena se prekida, ali ako je pozitivna, osoba se liječi u skladu s profesionalnim smjernicama za liječenje osoba zaraženih SARS-CoV-2 (COVID-19).

* IZUZECI:

prekogranični svakodnevni migranti, prekogranični tjedni migranti na granici s Republikom Austrijom, osobe koje prisustvuju pogrebu bliskog rođaka u susjednoj zemlji, osobe koje prevoze robu i robu u tranzitu, tranzitni putnici, osobe s diplomatskom putovnicom , osobe koje pružaju hitne službe, pripadnici službi zaštite i spašavanja, zdravlja, policije, vatrogasci i osobe koje obavljaju humanitarni prijevoz, dvostruki vlasnici ili zakupci zemlje koji su državljani Republike Slovenije, Republike Austrije, Talijanske Republike i Mađarske.

Službena odredba na ovoj poveznici: OVDJE

Nevladina i neovisna web stranica  statističnim podacima o  Covid – 19 u Sloveniji: OVDJE

By |2020-04-16T07:21:03+00:00April 16th, 2020|Novosti|0 Comments