Član SLO CRO Poslovnega kluba Coface PKZ d. d. je dne:  12.5.2020,   podpisala pozavarovalno pogodbo s SID banko, ki bo  zavarovancem Coface PKZ omogočala dodatne kapacitete za odobravanje limitov za zavarovalno kritje

Nagovor:

Trenutne gospodarske razmere brez primere ogrožajo poslovanje in finančno zdravje zelo velikega števila slovenskih podjetij. Zato se v Coface PKZ zelo prizadevamo za ohranjanje kreditnih zavarovanj za naše zavarovance v največji možni meri. Tako smo 12.5.2020 Coface PKZ in SID banka podpisali pozavarovalno pogodbo, s katero Republika Slovenija omogoča našim zavarovancem, da bodo lažje prebrodili krizo.

Državna zavarovalna shema se bo izvajala preko SID banke v obliki produkta Top Up, ki bo omogočal dodatne kapacitete za odobravanje limitov zavarovalnega kritja. Produkt tako omogoča podjetjem, ki jim je bil limit zavarovalnega kritja znižan, alternativno dodatno kritje ob pozavarovanju SID banke, veljavno pod določenimi pogoji. Dodatno kritje je možno za kupce iz držav EU in OECD, razen za kupce iz Slovenije.

Shema je veljavna od 1.4.2020 do 31.12.2020.

Tržna vrzel v ponudbi kreditnih zavarovanj se je kot posledica Covid-19 pojavila na celotnem trgu kreditnih zavarovanj. To je prepoznala tudi Evropska komisija in s svojo odločitvijo z dne 27.3.2020 dopustila, da to tržno vrzel zapolnijo države članice z različnimi inštrumenti državne podpore. Podpis pozavarovalne pogodbe predstavlja takšno podporo.

Kreditno zavarovanje ima ključno gospodarsko vlogo, saj podjetja, zlasti mala in srednje velika, ščiti pred tveganjem neplačila kupcev po vsem svetu.

Nov produkt bo zato slovenskim podjetjem omogočil, da ohranijo poslovanje v razmerah, v katerih se finančni položaj njihovih kupcev slabša, in si zagotovijo svoj denarni tok.

Celotno besedilo: Coface_PKZ_Sporocilo_za_javnost_COVID-19

Več  v besedilu v priponki, na naslednji povezavi pa si lahko preberete tudi Delov intervju s Sergejem Simonitijem, predsednikom uprave Coface PKZ d. d.  – TUKAJ

By |2020-05-15T12:44:27+00:00May 15th, 2020|Poslovne informacije|0 Comments