U svrhu poticanja očuvanja radnih mjesta u sektorima pogođenima epidemijom koronavirusa (COVID-19) u Hrvatskoj, produljeno je trajanje Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID – 19) Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za srpanj i kolovoz 2020. godine, za određene sektore.

U nastavku donosimo pregled potrebnih uvjeta za ostvarenje ove potpore:

znos potpore Iznos potpore:

 • 4.000 kn po radniku koji radi u punom radnom vremenu odnosno razmjerni dio iznosa po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.
 • 250 kn po radniku za doprinose za mirovinsko osiguranje za drugi stup (MIO II).
Osnovni uvjeti za dobivanje potpore Potporu mogu koristiti poslodavci koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • Posluju u sljedećim sektorima:
  • prijevoz i skladištenje – prvenstveno kopneni prijevoz putnika;
  • pružanje smještaja te priprema i usluživanje hrane i pića;
  • administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima;
  • umjetnost, zabava i rekreacija;
  • organizacija kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja.
 • Imaju pad prihoda (na temelju PDV obrasca) od najmanje 60% u lipnju 2020. godine u odnosu na lipanj 2019. godine (ili veljaču 2020. godine ako posluju kraće od 12 mjeseci) za dobivanje potpore za srpanj te isto tako u srpnju 2020. godine u odnosu na srpanj 2019. godine (ili veljaču 2020. godine ako posluju kraće od 12 mjeseci) za dobivanje potpore za kolovoz.

Napomena: poslodavci koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad prihoda na temelju tablice pada prihoda (predložak tablice dostupan je na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

 Ciljane skupine radnika
Radnici zaposleni kod poslodavca koji su:

 • zaposleni na određeno ili neodređeno,
 • građani RH, EU ili trećih zemalja,
 • zaposleni na puno ili nepuno radno vrijeme,
 • imaju neki od statusa (izaslani, samohrani roditelj, hrvatski branitelj i dr.),
 • radnici u podružnicama predstavništva stranih tvrtki,

NE uključuje:

 • radnike zaposlene nakon 30. lipnja 2020. godine,
 • suvlasnike s više od 25% udjela, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl. (osim u slučaju poslodavaca s do 10 radnika, vlasnika obrta bez obzira na broj zaposlenih),
 • umirovljenike,
 • strane radnike kojima je istekla dozvola za boravak i rad.
 Tko mora vratiti potporu? Poslodavac koji je dobio potporu za 50 i više radnika bit će obvezan vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore do 31. prosinca 2021. godine:

 • isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;
 • ako dodijeli opcije ili vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele članovima uprave, izvršnim direktorima, prokuristima i slično;
 • isplati članovima uprave, izvršnim direktorima, prokuristima i slično bonuse, nagrade za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa (5.000 kn) i ostale slične primitke,
 • stekne vlastite dionice odnosno vlastite udjele.
 Rok za prijave Poslodavci mogu podnijeti zahtjev Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za dobivanje potpore za srpanj i kolovoz od 8. do 31. srpnja 2020. godine te za dobivanje potpore za kolovoz od 1. do 31. kolovoza 2020. godine.

Vir: https://www.crowe.com/hr/services

By |2020-07-16T12:11:17+00:00July 16th, 2020|Poslovne informacije|0 Comments