Pobudnik projekta Tradicionalni slovenski zajtrk je Čebelarska zveza Slovenije, ki je pet let zapored organizirala  dobrodelno izobraževalno akcijo »En dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev v slovenskih vrtcih«, ki je tako v vrtcih, kot tudi šolah izredno pozitivno sprejeta. Akcija je bila namenjena predvsem izobraževanju in osveščanju otrok o pomenu čebel in čebeljih pridelkov.

Akcijo so želeli narediti za vseslovensko in vanjo vključiti tudi ostale pridelovalce slovenske hrane. Tako so v letu 2011 pobudo najprej predstavili takratnemu ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. K sodelovanju so povabili tudi takratno Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za zdravje, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije – Zbornico živilskih in kmetijskih podjetij, Gospodarsko interesno združenje mlekarstva in Inštitut RS za varovanje zdravja. 

Cilj projekta je otroke spodbudijo, naj si sami ali s pomočjo odraslih pripravijo zajtrk z živili, ki sestavljajo Tradicionalni slovenski zajtrk; to so kruh, maslo, med, mleko in jabolko.

Namen projekta je izobraževati, obveščati in osveščati šolajočo mladino in vzporedno v določenem obsegu tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih ter racionalnem ravnanju z embalažo. Pomembno je tudi splošno osveščanje mladine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

By |2020-11-23T08:42:01+00:00November 23rd, 2020|Novosti|0 Comments