WEBINAR: Slovenia’s groundbreaking solutions in healthcare technology

Wednesday 2 December 2020 at 10.00am CET

The importance of adopting technology in healthcare has become ever more evident during the current COVID-19 pandemic and Slovenian companies are increasingly at the forefront of developing health tech solutions that are already in use across the globe.

Join our healthcare technology webinar for a unique virtual experience where you can connect with some of the biggest health tech brands in Slovenia who will present their groundbreaking solutions. You will also learn what it is about Slovenia’s R&D and business environment that enables companies’ success.

Our guests at the webinar will include:

Cosylab – the world leader in controls for particle accelerators, both for Proton Therapy systems and for large-scale experimental physics machines

UVC Solutions – effectively fighting against COVID-19 with UV-C technology – its SteriPro device destroys all human known microorganisms such as the new coronavirus in just a few minutes

Better – builds powerful digital products that help doctors and nurses treat patients, trusted by leading academic medical centres, children’s and community hospitals, research and other healthcare institutions in the United Kingdom, the Netherlands, Germany, Russia, Norway, Finland, Italy and more

SRIP Health Medicine Cluster (part of Slovenian Innovation Hub) – organising Slovenian healthcare technology sector into effective value chains and establishing the right support services for knowledge transfer, intellectual property protection and recognition of Slovenia as a strong global medical/healthcare brand

The main objective of the event is to provide a better understanding of Slovenian prospects in innovations and solutions withing global healthcare technology, and to facilitate partnerships, trade and investments between Slovenian and foreign companies.

The webinar is one in a series of online events that are being organised by SPIRIT Slovenia, the Public Agency for Entrepreneurship, Internationalisation, Foreign Investments an Technology featuring Slovenia’s key competitive advantages in niche areas of the healthcare technology, green economy, environmental technologies, robotics, mobility, digitalisation, research and development, as well as the creative industries.

Register now for our healthcare technology edition on Wednesday 2 December 2020 at 10.00am CET to gain exclusive access to Slovenian tech showcases and case studies, a lively panel debate and networking opportunities: https://bit.ly/3fyVMfc

With kind regards,

WEBINAR: Revolucionarna rješenja Slovenije u zdravstvenoj tehnologiji 

Srijeda 2 Prosinac 2020 u 10.00 sati CET

Važnost usvajanja tehnologije u zdravstvu postala je sve očitija tijekom aktualne pandemije COVID-19 i slovenske tvrtke sve više prednjače u razvoju rješenja zdravstvene tehnologije koja su već u upotrebi diljem svijeta.

Pridružite se  webinaru zdravstvene tehnologije  za jedinstveno virtualno iskustvo gdje se možete povezati s nekim od najvećih brendova zdravstvene tehnologije u   Sloveniji koji će predstaviti  svoja  novootkrita rješenja.Također ćete saznati što je to sa slovenskim istraživanjem i razvojem i poslovnim okruženjem koje omogućuje uspjeh tvrtki.

Naši gosti na webinaru :

Cosylab – svjetski lider u kontrolama za akceleratore čestica, kako za protonske terapijske sustave, tako i za velike eksperimentalne strojeve za fiziku

UVC Solutions –  učinkovito se bori protiv COVID-19 s UV-C tehnologijom – njihov  SteriPro uređaj uništava sve ljudske poznate mikroorganizme poput novog koronavirusa u samo nekoliko minuta

Better – gradi snažne digitalne proizvode koji pomažu liječnicima i medicinskim sestrama u liječenju pacijenata, kojima vjeruju vodeći akademski medicinski centri, dječje i državne bolnice, istraživačke i druge zdravstvene ustanove u Ujedinjenom Kraljevstvu, Nizozemskoj, Njemačkoj, Rusiji, Norveškoj, Finskoj, Italiji i  šire.

SriP Health Medicine Cluster (dio Slovenskog inovacijskog centra)  – organiziranje slovenskog sektora zdravstvene tehnologije u učinkovite lance  vrijednosti i uspostava  usluga podrške za prijenos znanja, zaštitu intelektualnog vlasništva i priznavanje Slovenije kao snažnog globalnog medicinskog/zdravstvenog brenda

Glavni cilj događaja je predstavljanje i  razumijevanje slovenske perspektive u inovacijama i rješenjima s globalnom zdravstvenom  tehnologijom te olakšati partnerstva, trgovinu i ulaganja između slovenskih i stranih tvrtki.

Webinar je jedan u nizu online događaja koje organiziraju SPIRIT Slovenija, Javna agencija za poduzetništvo, internacionalizaciju, strana ulaganja tehnologija koja sadrži ključne konkurentske prednosti Slovenije u nišnim područjima zdravstvene tehnologije, zelene ekonomije, ekoloških tehnologija, robotike, mobilnosti, digitalizacije, istraživanja i razvoja, kao i kreativnih industrija.

Registrirajte se već  sada za dostup našim  najnovijim  izdanjima zdravstvene tehnologije u srijedu 2. prosinca 2020. u 10.00 sati po izvršnom vremenu kako biste dobili ekskluzivan pristup slovenskim tehnološkim primjerima  i studijama,  živahnoj panel raspravi i mogućnostima umrežavanja:  https://bit.ly/3fyVMfc

Srdačan pozdrav!

By |2020-12-01T14:16:47+00:00November 26th, 2020|Aktualno|0 Comments