Do 31.12.2020.g. na raspolaganju imamo 2 natječaja u obliku vaučera – Inovacijski vaučer i Znakovi kvalitete. Vaučer je isprava koju izdaje nadležno tijelo korisniku, a kojom se obvezuje nadoknaditi troškove usluga koje je pružio pružatelj usluga korisniku potpore. Najveća vrijednost oba vaučera iznosi 75.000,00 kn, a namijenjeni su isključivo MSP-ovima!

Pozivi su manjeg opsega, međutim njihova važnost je velika.

INOVACIJSKI VAUČER

Inovacijski vaučer sufinancira trošak znanstveno-istraživačke organizacije koja mora biti upisana u Upisnik znanstvenih organizacija. Svrha Poziva je da se pruža stručna podrška od strane fakulteta ili slične organizacije u obliku aktivnosti testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija.

Realizacijom aktivnosti Prijavitelju se omogućuje prelazak na viši stupanj razvoja produkata (proizvoda, usluge ili procesa) koji je novost u poduzeću i/ili na tržištu.

Ukupna alokacija sredstava iznosi 50.000.000,00 kn, minimalni iznos vaučera je 10.000,00 kn, dok je maksimalni iznos vaučera 75.000,00 kn.

Intenzitet potpore: od 70% – 85%.

Više o natječaju pogledajte OVDJE!

ZNAKOVI KVALITETE

Znakovi kvalitete doprinose povećanju prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova čime se osiguravaju preduvjeti za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i posljedično, doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu.

Pojam znakovi kvalitete odnosi se na znakove:

  • „Hrvatska kvaliteta“
  • „Izvorno hrvatsko“
  • „Tradicijski obrt“
  • „Umjetnički obrt“

Kao jedine organizacije koje mogu dodijeliti hrvatske znakove kvalitete odnosno prihvatljivi pružatelji usluge su utvrđeni kako slijedi:

  • Hrvatska obrtnička komora za tradicijske i umjetničke obrte
  • Hrvatska gospodarska komora za znakove Hrvatska kvaliteta i Izvorno hrvatsko

Više o natječaju pogledajte OVDJE!

Obratite nam se na:

Sandra Dudaš, Tiko Pro d.o.o., E:info@tiko-pro.hr ili na T: +385 99 33 47 004 kako bi i vaša prijava bila uspješna. Pronaći nas možete i na Facebook-u i na LinkedIn-u.

By |2020-11-26T13:16:57+00:00November 26th, 2020|Poslovne informacije|0 Comments