Javna agencija SPIRIT vabi k prijavi 

Za koga je javni razpis primeren? 

  •  mikro / malo / srednje veliko podjetje, opravlja gospodarsko dejavnost v Republiki Sloveniji in je organizirano kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik
  • namerava samostojno razstavljati na sejmu v tujini,
  • sejem je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoData Base ali AUMA,
  • sejem je mednaroden (na zadnjem zaključenem sejmu je bilo med vsemi razstavljavci vsaj 10 % tujih razstavljavcev),
  • sejem se še ni zaključil,
  • na zadnji dan preteklega meseca zaposlena vsaj ena osebo.

V javnem razpisu so objavljeni vsi pogoji za kandidiranje, v razpisni dokumentaciji pa način njihovega preverjanja.

Razpisni obrazci so digitalizirani. Za dostop do dokumentacije se morate registrirati in sledite navodilo  – TUKAJ

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški najema razstavnega prostora za mednarodne sejme v tujini, stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, stroški tehničnih priključkov, stroški upravljanja razstavnega prostora in stroški sejemske opreme. Dejanskih stroškov ne bo potrebno dokazovati, saj so bil našteti upravičeni stroški upoštevani pri pripravi metodologije za izračun standardnega stroška na kvadratni meter najetega sejemskega prostora.

Višina sofinanciranja

Največ do 13.136,76 EUR.

Višina sofinanciranja se izračuna na podlagi standardnega stroška na kvadratni meter najetega sejemskega prostora, velikosti najetega razstavnega prostora in programskega območja, v katerega spada prijavitelj (kohezijska regija Vzhodna/Zahodna Slovenija).

Rok za oddajo vlog

5. 1. 2021
Navodila za pripravo vloge in načini oddaje vloge so navedeni v razpisni dokumentaciji

By |2020-12-01T13:50:14+00:00December 1st, 2020|Novosti, Poslovne informacije|0 Comments