Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in veljajo do 2. aprila 2021.

Vstop v Slovenijo mogoč samo z negativnim rezultatom PCR testa, enako velja za prekinitev karantene

Med splošnimi izjemami oziroma dokazili za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu se črta negativni rezultat HAG testa. Tako oseba ob vstopu v Slovenijo ne bo napotena v karanteno na domu, če bo predložila:

  1. negativni rezultat PCR testa, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH,
  2. potrdilo o pozitivnem rezultatu PCR testa, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
  3. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.

Potrdila o testiranju iz 2. točke se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in NLZOH prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH. Potrdilo zdravnika iz 2. točke pa se upošteva, če je bilo izdano v državah članicah Evropske unije oziroma schengenskega območja.

Tudi karanteno na domu lahko oseba prekine samo z negativnim rezultatom PCR testa.

Pripadniki Slovenske vojske, policije ali uslužbenci državnega organa, ki se vračajo z napotitve na delo v tujini, ter uslužbenci državnih organov na službeni poti v tujini, morajo po prihodu opraviti testiranje z negativnim PCR testom.

Ostaja pa sedemdnevni negativni rezultat HAG testa med dokazili za vstop v Slovenije za pet kategorij (dnevni delovni migrant, dnevni šolar, starejši od 13 let, oseba, ki prevaža dnevnega šolarja, oseba, naročena na zdravstveno storitev v Sloveniji, in oseba, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljala varstvo in pomoč …).

Dvolastniki ali najemniki zemljišča v obmejnem območju za prestop meje ne bodo potrebovali sedemdnevnega negativnega testa

Tako se vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najkasneje v desetih urah po prehodu meje.

Državljani R Hrvaške oz. tisti, ki imajo na Hrvaškem stalno ali začasno prebivališče, lahko Hrvaško zapustijo za obdobje 12h, s tem, da ob povratku na Hrvaško priložijo dokazilo potovanja iz države, ki je med izjemami. Če razloga potovanja ni med izjemami – morajo  priložiti  negativen PCR test.

   IZJEME  za vstop v R Hrvaško brez PCR testa: LINK

Za vse, ki niso med izjemami, je vstop v R Hrvaško  možen z negativnim  PCR testom, ki ni starejši od 48h. Poslovni razlogi SO med izjemami.  V tem primeru morate priložiti vabilo na sestanek in Hrvaško zapustiti v roku 12h. 

Vsi testni centri   za PCR in HAT – na Hrvaškem: LINK 

Rezervacija termina za testiranje v “Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u Zagrebu”: LINK  

Testiranje na koronavirus  v  Kliniki F. Mihaljević v Zagrebu – vse dni v tednu, tudi nedelja:  LINK 

Brezplačno HAT testiranje v Zagrebu – za osebe z HZZO zavarovanjem –  LINK

Rezultat PCR testa se čaka cca 24h.

ZASEBNI LABORATORIJ za HAT: 

SYNLAB – Zagreb zahod (v smeri Bregana) HAT – rezultat v roku 1h

POLIKLINIKA CROATIA –  HAT  rezultat v roku 1h . 

By |2021-03-25T12:44:50+00:00March 25th, 2021|Aktualno|0 Comments